Muhu Lasteaed 
Eesti English Русский

Teated


Head lapsevanemad!

Kõigil lastega tegelevatel lasteaia töötajatel on kohustus läbida iga 3a tagant esmaabikoolitus. Meie lasteaias toimub koolitus kolmapäeval, 27.jaanuaril, algusega kell 10.00.
Palume võimalusel sel päeval lapsed koju jätta või viia koju peale lõunasööki.


Täname teid mõistva suhtumise eest ja vabandame tekkivate ebameeldivuste pärast!TEADE LASTEAIA JÕULUPIDUDE TOIMUMISE KOHTA
Lasteaia jõulupeod toimuvad sel aastal järgnevalt:

Kolmapäeval, 16.dets. kell 16.30 Hellamaa laululaval  Jänesed

Neljapäeval, 17.dets. enne lõunat lasteaia saalis:
Mõmmid     10.30
Siilid            9.30
Oravad        11.30
Saali peod toimuvad ilma lapsevanemateta ja võetakse videosse, mida saate hiljem vaadata.

Kena advendiaega ja mõistvat suhtumist soovides!

HEAD LAPSEVANEMAD!
Edastan teile teadmiseks Siseministeeriumi poolt saabunud infot lasteaedade töökorralduse kohta seoses COVID-19 levikuga.

1.       Lasteaedade ja -hoidude töökorralduse üle otsustab pidaja, lasteaia juhataja leiab koostöös 
          omavalitsusega optimaalseima lahenduse.

2.       Lasteaed võib tegutseda tavapärases rühmade koosseisus.
3.       Kõiki tegevusi läbi viies tuleb vältida rühmade vahelisi kokkupuuteid.
4.       Haigusnähtudega lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteasutusse tulla.
5.       Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja
          haigustunnuste tuvastamisel olla tähelepanelik.

6.       Rohkem infot saab lugeda aadressil
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhend_lasteaedadele_15.11.20.pdf
7.       Kui lasteaed on suletud, siis puudub lasteaia pidajal õigus selle perioodi eest kohatasu     
          nõuda, sest 
          avalikku  teenust (lasteaiakohta ja halduslepingu alusel lapsehoiuteenust) sellel perioodil ei
          pakuta.

8.       Kui lasteaed või selle rühm suletakse, siis peab sellele eelnema kohaliku omavalitsuse
          üksuse vastav otsus
          ja ka teavitus lapsevanematele.

9.       Lasteaiaõpetajate töötasude vähendamine ei ole vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele
          „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite
          jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ lubatud.

Tuletame teile meelde, et seoses CORONA-viiruse levikuga kehtib meil endiselt reegel, et tuppa siseneme ainult äärmisel vajadusel.  Teie lapsed on väga tublid ja saavad riietumisega ise väga hästi hakkama. Kui siiski on vaja lasteaeda sisse tulla, siis palume kanda maski.Teisipäeval, 17.novembril tulevad lasteaeda Rajaleidja spetsialistid, kes jälgivad ennelõunasel tegevuste ajal lapsi ja nõustavad hiljem  õpetajaid. Kui on vajadus nõustada lapsevanemaid, siis sellekohane info tuleb teile veidi hiljem. Ootame lapsi ja külalisi. Kui tekib küsimusi, siis vastuse saab rühmadest või direktorilt.


Alates  novembrikuu 3.nädalast hakkab  meie lasteaia lapsi vastu võtma. hambaarst. Koos meditsiinitöötajaga käib korraga hambaarstil 2 last ja täpsustavat infot saab temalt  vahetult enne külastust tel. 5695 0157 (Hille Vaht).


NB!
TÄPSEMAT  COVID-19 VIIRUSEGA  SEOTUD 
INFOT LEIATE LEHELT kriis.ee  
ALALÕIGUST HARIDUS, KULTUUR, SPORT.MUHU LASTEAIA REEGLID SEOSES COVID-19
 
1.    Lasteaeda tuleb terve laps. Allergiate korral on nõutav arstitõend.
2.    Hommikuti toimub laste pisteline kraadimine.
3.    Laste vastuvõtmine toimub väljas distantsi hoides.
4.    Ruumi sisenedes desinfitseerib täiskasvanu käed. Lapsed pesevad
       käed sooja vee ja seebiga.
5.    Ilma olulise vajaduseta ei tule lapsevanem väikesest esikust
        kaugemale.
6.    Välisriikidest saabunud laste vastuvõtul lähtume riigi poolt kehtestatud
       piirangutest.

 
Küsimuste korral pöörduda lasteaia direktori või med töötaja poole.
 
«
»

 Uudised (1)Uudiste arhiiv
Sisestused puuduvad