Muhu Lasteaed 
Eesti English Русский

Teated


HEAD LAPSEVANEMAD!
Alates 01.septembrist 2021 on Muhu Lasteaed avatud 7.30-18.00.
Rõõmsate kohtumisteni!
HEAD LAPSEVANEMAD!

Kuna lasteaias on üks laps haigestunud tuulerõugetesse, siis palun jälgige ka oma lapsi ja haigustunnuste ilmnemisel palun pöörduge perearsti poole !

Kena suvepuhkuse jätku!
Muhu Lasteaed kuulutab välja konkursi  3 täiskoormusega lasteaiaõpetaja leidmiseks:
 2 tähtajalist kohta lapsehoolduspuhkuse ajaks tööleasumisega september 2021 ja
1 koht tähtajatu lepinguga tööleasumisega oktoober 2021.
Konkureerimiseks palun esitada järgmised dokumendid:

  1. Kirjalik avaldus
  2. CV
  3. Haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
  4. Motivatsioonikiri
  5. Muud dokumendid mida kandideerija oluliseks peab
Aadressil: Muhu Lasteaed, Liiva küla, Muhu vald, Saare mk., 94701 või
 e-mailile:
reet.hobustkoppel@muhu.ee
Dokumentide esitamise viimane päev on 15.08.2021
Täpsustavat infot saab tel. 45 30 685 või 56 69 1980Alates 21.juunist on lasteaias avatud 2 rühma - ORAVAD (Oravad+Jänesed) ja SIILID (Siilid+ Mõmmid).

Teisipäeval, 22.juunil on lasteaias lühendatud tööpäev. Lasteaed suletakse kell 15.00! Alustame tööd uuesti reedel, 25.juunil.

 Alates esmaspäevast, 03.maist jätkub EV Valitsuse soovitusel lasteaias töö nii nagu praegugi -käivad need kellel väga vaja. Teisipäevast alustab öuetrennidega sporditreener Merlyn. Teiste ringide info uue nädala alguses.
reedel, 30.aprillilEV Valitsuse otsus lasteaedade ja -hoidude  kohta alates 26.aprillist on järgmine:

Lasteaeda ja -hoidu on endiselt soovitatav viia lapsi vaid vältimatu vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine.
 Lasteaedade ja -hoidude tööd puudutavad soovitused vaadatakse üle järgmisel nädalal.

Reedel, 23.aprillil, 2021


 
  

Kuna koroonaviirusega seotud eriolukord kehtib veel 25.aprillini, siis teavitan teid lasteaia edasisest töökorraldusest.
EV Valitsuse range soovitus on endiselt võimalusel lapsi lasteaeda ja -hoidu mitte viia.
Kui lasteaias käimine on siiski vajalik, võtame lapsed rühmadesse vastu ja tegeleme nendega tavapäraselt. Mingit arvulist piirangut pole rühmade täituvusele lasteaia poolt kehtestatud, sest selleks pole mitte mingit seaduslikku alust.
Lapsevanematel on enestel võimalus hoida laste arv väiksem kui tavaliselt, et vältida liigseid kontakte ja nakatumisoht oleks samuti minimaalne.
Palun teavitage meid ikka laste tulekust ette, sest siis oskame paremini toitlustamist organiseerida!

reede, 09.04.21EV valitsuse otsusega kehtivad senised piirangud sh. ka  lasteaedadele veel kuni 25.aprillini. Seoses sellega palume lapsi EV valitsuse soovitusel lasteaeda tuua äärmisel vajadusel. Ainult nii saame vältida ülearuseid kontakte ja piirata haiguse levikut.
Meeldetuletuseks veel see, et märtsis ja aprillis on kõik lapsevanemad vabastatud lasteaia kohamaksust.

neljapäeval, 01.aprillil 2021


Lapsevanemad, kes soovivad alates septembrist oma lapsele Muhu Lasteaias lasteaiakohta, palun esitage direktorile kohasaamise avaldus hiljemalt 15.aprilliks 2021.

teisipev, 30.märts 2021

Muhu Vallavalitsuse korralduse nr.105 , 24.märtsist 2021, alusel on kõik lapsevanemad vabastatud lasteaia kohatasu maksmisest märtsis ja aprillis 2021.
25.märts 2021

Seoses covid-19 piirangutega ei toimu lasteaias ringide tööd kuni 11.aprillini!Annan teada, et alates homsest, 11.märtsist kuni 11.aprillini 2021 lähtume oma töös Vabariigi Valitsuse 9.03.2021 korraldusest nr 111. Selle kohaselt soovitatakse tungivalt lapsi mitte lasteaeda ja lastehoidu viia.
Lasteaias käivad lapsed, kelle vanematel pole mitte kuidagi võimalik lapsi koju jätta.
Selle perioodi eest on lapsed vabastatud kohamaksust.
Oma lasteaia edaspidisest kasutamisest palun kindlasti teavitada oma rühma õpetajaid. See on vajalik toitlustamise korraldamiseks.
 
NB!
- Laps jääb kindlasti koju ka pereliikmete haigestumise korral.
- Igast haigestumisest ja ka lähikontaktidest palun teavitada lasteaeda.
- haigestumise korral tuleb konsulteerida perearstiga.
 
 Olgem ikka terved ja loodame peatset kohtumist

kolmapäeval, 10.märtsil 2021Head lapsevanemad!

Seoses praeguse keerulise olukorraga jälgige palun tähelepanelikult oma laste tervist. Vähimategi haigustunnuste korral pöörduge perearsti poole.
Ka pereliikmetel haigustunnuste ilmnemisel palume laps kohe koju jätta ja seda kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni.

Meie kõikide tervis on oluline!

kolmapäeval, 03.märtsil NB!
Alates neljapäevast, 25.veebruarist, on lasteaed avatud kõikidele lastele. Toimib tavaline töökorraldus!

teisipäev, 23.veebruar, 2021


Seoses koroonapositiivsega meie kollektiivis on lasteaed suletud 17.-19.veebruarini. Esmaspäeval ootame lasteaeda neid, kellel väga vaja. Töötab valverühm. Kõik rühmad avatud peale testitulemuste selgumist.

Testimine al. 22.veebruarist.

Olgem terved ja kohtumiseni!

 

NB! Teisipäev, 23.veebruar ( EV Iseseisvuspäevale eelnev päev) on lasteaias lühendatud tööpäev. Lasteaed on avatud 15.00-ni.

Kolmapäeval, 24.veebruaril on lasteaed suletud.

Kohtume neljapäeval, 25.veebruaril.
kolmapäeval, 17.02.2021
Terviseameti loal alustab lasteaed täiskoormusega tööd alates reedest, 12.veebruarist. Teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval ootame lasteaeda endiselt neid, kellel väga vaja. Kui vähegi võimalik, soovitame lapsed nendeks päevadeks veel koju jätta. Nii on võimalik piirata üleliigseid kontakte.
Lasteaeda tulekust palun teavitada rühma või direktorit tel. 5669 1980
Loodame parimat ja jääme ikka negatiivseteks.

esmaspäeval, 08.02.2021Head lapsevanemad!
Avame lasteaia  uuesti esmaspäeval, 08.veebruaril, kui tööle saab väike osa personalist. Suurem osa saab testi teha pühapäeval ja esmaspäeval. Kohe, kui negatiivsed  vastused käes, normaliseerub ka meie töö. Esmaspäeval on eelistatud need lapsed, kellel väga vaja. Palun andke oma tulekust teada hiljemalt pühapäeva õhtuks tel. 5669 1980 (Reet), et saaksin ülevaate sööjatest ja oskaksin rühmade tööd sellel päeval organiseerida.

Ootan teiepoolset infot ja jääge ikka terveks.
Reet Hobustkoppel
NB!

Täna teavitas terviseamet, et meie lasteaia töötajad on olnud lähikontaktis COVID - positiivsega ning meil tuleb jääda eneseisolatsiooni. Seoses sellega on lasteaed  suletud kuni 07.veebruarini.

Vabandame tekkinud ebameeldivuste pärast!


HEAD LAPSEVANEMAD!
Edastan teile teadmiseks Siseministeeriumi poolt saabunud infot lasteaedade töökorralduse kohta seoses COVID-19 levikuga.

1.       Lasteaedade ja -hoidude töökorralduse üle otsustab pidaja, lasteaia juhataja leiab koostöös 
          omavalitsusega optimaalseima lahenduse.

2.       Lasteaed võib tegutseda tavapärases rühmade koosseisus.
3.       Kõiki tegevusi läbi viies tuleb vältida rühmade vahelisi kokkupuuteid.
4.       Haigusnähtudega lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteasutusse tulla.
5.       Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja
          haigustunnuste tuvastamisel olla tähelepanelik.

6.       Rohkem infot saab lugeda aadressil
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhend_lasteaedadele_15.11.20.pdf
7.       Kui lasteaed on suletud, siis puudub lasteaia pidajal õigus selle perioodi eest kohatasu     
          nõuda, sest 
          avalikku  teenust (lasteaiakohta ja halduslepingu alusel lapsehoiuteenust) sellel perioodil ei
          pakuta.

8.       Kui lasteaed või selle rühm suletakse, siis peab sellele eelnema kohaliku omavalitsuse
          üksuse vastav otsus
          ja ka teavitus lapsevanematele.

9.       Lasteaiaõpetajate töötasude vähendamine ei ole vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele
          „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite
          jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ lubatud.

Tuletame teile meelde, et seoses CORONA-viiruse levikuga kehtib meil endiselt reegel, et tuppa siseneme ainult äärmisel vajadusel.  Teie lapsed on väga tublid ja saavad riietumisega ise väga hästi hakkama. Kui siiski on vaja lasteaeda sisse tulla, siis palume kanda maski.Teisipäeval, 17.novembril tulevad lasteaeda Rajaleidja spetsialistid, kes jälgivad ennelõunasel tegevuste ajal lapsi ja nõustavad hiljem  õpetajaid. Kui on vajadus nõustada lapsevanemaid, siis sellekohane info tuleb teile veidi hiljem. Ootame lapsi ja külalisi. Kui tekib küsimusi, siis vastuse saab rühmadest või direktorilt.


Alates  novembrikuu 3.nädalast hakkab  meie lasteaia lapsi vastu võtma. hambaarst. Koos meditsiinitöötajaga käib korraga hambaarstil 2 last ja täpsustavat infot saab temalt  vahetult enne külastust tel. 5695 0157 (Hille Vaht).


NB!
TÄPSEMAT  COVID-19 VIIRUSEGA  SEOTUD 
INFOT LEIATE LEHELT kriis.ee  
ALALÕIGUST HARIDUS, KULTUUR, SPORT.MUHU LASTEAIA REEGLID SEOSES COVID-19
 
1.    Lasteaeda tuleb terve laps. Allergiate korral on nõutav arstitõend.
2.    Hommikuti toimub laste pisteline kraadimine.
3.    Laste vastuvõtmine toimub väljas distantsi hoides.
4.    Ruumi sisenedes desinfitseerib täiskasvanu käed. Lapsed pesevad
       käed sooja vee ja seebiga.
5.    Ilma olulise vajaduseta ei tule lapsevanem väikesest esikust
        kaugemale.
6.    Välisriikidest saabunud laste vastuvõtul lähtume riigi poolt kehtestatud
       piirangutest.

 
Küsimuste korral pöörduda lasteaia direktori või med töötaja poole.
 
«
»

 Uudised (1)Uudiste arhiiv
Sisestused puuduvad